WAT DOEN WIJ?

Wat doet cliëntenraad

Clip stichting CliëntenPerspectief

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen let op de belangen van de volgende doelgroepen:

 • de Vlaardingse cliënten van Stroomopwaarts  Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (afgekort Stroomopwaarts MVS)
 • De medewerkers van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS te Vlaardingen
 • alle inwoners van Vlaardingen met een laag komen

Dit zijn de doelgroepen van de sociale zekerheidswetten. Deze wetten worden door de afdeling Stroomopwaarts MVS uitgevoerd.

De cliëntenraad adviseert over alle onderwerpen waar de cliënten van Stroomopwaarts MVS en medewerker van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS mee te maken hebben.

De cliëntenraad beschikt niet over uw persoonlijke dossier. De cliëntenraad kan dus geen persoonlijke problemen oplossen.

De cliëntenraad bestaat uit:

 • een onafhankelijke voorzitter
 • leden die cliënt zijn van Stroomopwaarts MVS te Vlaardingen
 • een medewerker van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS te Vlaardingen
 • vertegenwoordigers van belangenorganisaties
 • leden die vanuit hun functie veel met deze doelgroep te maken hebben

De cliëntenraad adviseert over:

De cliëntenraad adviseert over alle onderwerpen, waar de cliënten van Stroomopwaarts MVS en de medewerkers van TBV te Vlaardingen mee te maken hebben, zoals:

 • de Participatiewet
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (afgekort Wgs)
 • de Wet sociale Werkvoorziening (afgekort Wsw)
 • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (afgekort IOAZ)
 • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (afgekort IOAW)
 • de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (afgekort Wia)
 • de Algemene nabestaandenwet (afgekort Anw)
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (afgekort Bbz)
 • re-integratietrajecten
 • scholing
 • het minimabeleid van de gemeente Vlaardingen

U kunt de cliëntenraad vragen stellen. Of een afspraak maken voor meer informatie. Of vragen om voorlichting te komen geven over bepaalde onderwerpen (ook in groepsverband).

De cliëntenraad kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bereiken. Het telefoonnummer is 010-2480453.
U kunt de cliëntenraad ook mailen via  het contactformulier

De cliëntenraad adviseert aan:

 • de gemeenteraad
 • het college van burgemeester en wethouders
 • het hoofd van Stroomopwaarts MVS

De adviezen gaan over zaken op het gebied van werk, inkomen en zorg,  die gevolgen hebben voor u als cliënt van Stroomopwaarts MVS. En voor de medewerkers van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS te Vlaardingen. En alle burgers van Vlaardingen met een laag inkomen. 

Reacties zijn gesloten.