PRIVACYBELEID

De Cliëntenraad Vlaardingen verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. En overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de Cliëntenraad Vlaardingen. Dit Privacybeleid geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
De Cliëntenraad Vlaardingen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

De Cliëntenraad Vlaardingen is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg. De Cliëntenraad Vlaardingen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van personen, die contact opnemen met de Cliëntenraad Vlaardingen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De Cliëntenraad Vlaardingen wil ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens, die bij ons geregistreerd staan, altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Cliëntenraad Vlaardingen uw persoonsgegevens?

De Cliëntenraad Vlaardingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het beantwoorden van vragen van personen, die op eigen initiatief contact opnemen met de Cliëntenraad Vlaardingen;
 • het zo goed mogelijk adviseren/verwijzen van de persoon die contact opneemt met de Cliëntenraad Vlaardingen;
 • het onderzoeken van gegevens en feiten, die personen aandragen bij de Cliëntenraad Vlaardingen;
 • Deze gegevens kunnen aanleiding zijn om contact op te nemen met de gemeente Vlaardingen en/of Stroomopwaarts voor het zoeken naar een oplossing;
 • Indien nodig deze gegevens gebruiken bij het uitbrengen van adviezen aan de gemeente Vlaardingen.

De Cliëntenraad Vlaardingen verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online portal van de Cliëntenraad Vlaardingen. Dit gebeurt op basis van toestemming. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Dierennoodhulp West Nederland uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. Naar andere instellingen toe worden uw gegevens uitsluitend anoniem gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Cliëntenraad Vlaardingen?

De Cliëntenraad Vlaardingen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) voor het adviseren/beantwoorden van gestelde vragen;
 • telefoonnummer voor de communicatie;
 • geboortedatum om te bepalen of iemand 16 jaar of ouder is
 • e-mailadres voor korte en snelle communicatie;

De Cliëntenraad Vlaardingen verzamelt (persoons)gegevens direct bij u. Maar in voorkomende gevallen ontvangt de Cliëntenraad Vlaardingen ook persoonsgegevens via derden. Voor zover dat in overeenstemming is met de wet. In dat geval zal u hierover altijd ingelicht worden. 

Hoe zorgt de Cliëntenraad Vlaardingen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Cliëntenraad Vlaardingen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Cliëntenraad Vlaardingen neemt passende technische en organisatorische maatregelen. Zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Cliëntenraad Vlaardingen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacybeleid genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Cliëntenraad Vlaardingen kan uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De Cliëntenraad Vlaardingen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

De Cliëntenraad Vlaardingen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Cliëntenraad Vlaardingen. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover de Cliëntenraad Vlaardingen nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor Stichting Dierennoodhulp West Nederland maakt. Stuur uw verzoek naar:

Cliëntenraad Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Cliëntenraad Vlaardingen passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
De Cliëntenraad Vlaardingen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Laptops, desktopcomputers en tablets zijn voorzien van wachtwoorden en virusscan-software. Alle telefoons zijn voorzien van wachtwoorden. Een cleandeskpolicy wordt aangehouden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s en de meest gebruikte zoekwoorden. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen, zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft. Zoals bij het aanvragen van informatie. Zie verder het hoofdstuk “COOKIES”

Privacybeleid van derden

Op de website van de Cliëntenraad Vlaardingen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Cliëntenraad Vlaardingen behorende, websites. De Cliëntenraad Vlaardingen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. En alle gegevens die u verstrekt aan derden, verstrekt u op uw eigen risico. De Cliëntenraad Vlaardingen raadt u aan om het privacybeleid van de websites van derden te raadplegen. De Cliëntenraad Vlaardingen adviseert u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen. Of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Kinderen

De Cliëntenraad Vlaardingen verzamelt online niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u  zich ervan bewust wordt dat een kind de Cliëntenraad Vlaardingen heeft voorzien van persoonlijke gegevens  zonder toestemming van de ouders, neemt u contact op ,et de Cliëntenraad Vlaardingen (zie adres boven).
Als de Cliëntenraad Vlaardingen zich ervan bewust wordt, dat een kind onder de 16 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, zal de Cliëntenraad Vlaardingen stappen ondernemen om de informatie te verwijderen.

COOKIES

Algemeen

Deze site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

Functionele cookies

De Cliëntenraad Vlaardingen maakt onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatst de Cliëntenraad Vlaardingen altijd. Deze cookies worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website, wanneer je dat wenst.

Analytische cookies

Naast functionele cookies plaatst de Cliëntenraad Vlaardingen ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website.

Analytische cookies stelt de Cliëntenraad Vlaardingen in staat om het websitebezoek te meten. Deze gegevens geeft de Cliëntenraad Vlaardingen inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke zoektermen gebruikt zijn. Hierdoor weet de Cliëntenraad Vlaardingen welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken de Cliëntenraad Vlaardingen de website kan verbeteren. De Cliëntenraad Vlaardingen analyseert en verbetert de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De verzamelde gegevens kan de Cliëntenraad Vlaardingen niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal unieke bezoekers op de website
 • Het bijhouden van het aantal bezoeken op de diverse pagina’s van de website
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De manier waarop je op de website terecht bent gekomen

Voor meer informatie over wat Adobe, Google en Facebook met de verzamelde gegevens doen, verwijst de Cliëntenraad Vlaardingen je naar de privacyverklaring van Adobe, Google en Facebook. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.
De Cliëntenraad Vlaardingen verstrekt de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres) nooit aan Adobe of Google.
Voor meer informatie over wat Google, Microsoft en Facebook met opgeslagen data doet, verwijst de Cliëntenraad Vlaardingen naar de privacyverklaring van Google, Microsoft of Facebook. Deze kunnen regelmatig wijzigen. De Cliëntenraad Vlaardingen heeft Google, Microsoft en Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-, Microsoft- of Facebook-diensten.
Wil je cookies van de website niet geplaatst hebben? Dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding, die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan de website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen.
Je kunt ervoor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kan een website minder goed werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact op met de Cliëntenraad Vlaardingen. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken. Of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 25 oktober 2018

De Cliëntenraad Vlaardingen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacybeleid. De Cliëntenraad Vlaardingen raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Reacties zijn gesloten.