BIJZONDERE BIJSTAND

De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de maatschappij. Bij een laag inkomen is daar niet altijd geld voor. Daarom biedt de gemeente Vlaardingen regelingen aan die u een financieel steuntje in de rug geven. In de folder KRIJG NOU WAT leest u welke regelingen er zijn voor Vlaardingers met een laag inkomen. Aan welke voorwaarden u moet voldoen. En hoe u uw aanvraag kunt indienen.

Maakt u door bijzondere omstandigheden noodzakelijke hoge kosten? Kunt u deze kosten niet zelf betalen? Omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U krijgt geen bijzondere bijstand als u zich daarvoor had kunnen verzekeren.

KLIK HIER, als u bijzondere bijstand aan wilt vragen.

LET OP:
De belangrijkste spelregel bij het aanvragen van bijzondere bijstand is, dat u eerst een aanvraag moet indienen. U mag dus niet al de kosten hebben gemaakt. Pas nadat u de beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen, kunt u de kosten maken.

Klik hier voor de brochure   KRIJG NOU WAT   . In deze brochure staat precies wat u moet doen.

Om u een idee te geven welke noodzakelijke (medische) kosten in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand, volgt hier een alfabetische lijst.

LET OP:
Onderstaande lijst geeft u een idee welke meest voorkomende kosten in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

 • abonnement voor fitness- en sportscholen
 • alarmeringskosten
 • batterijen hoortoestellen (tot maximaal € 50,00 per jaar)
 • begrafeniskosten
 • bibliotheekpas (gratis. Inschrijven bij bibliotheek)
 • brillenglazen (tot € 114,00 per glas. Maximaal één keer per drie kalenderjaren)
 • brilmontuur (tot € 46,00. Maximaal één keer per drie kalenderjaren)
 • Collectieve Aanvullende Verzekering ziektekosten (afgekort CAV Vlaardingen)
 • contactlenzen (tot € 114,00 per lens. Maximaal één keer per drie kalenderjaren)
 • dieetkosten (100% extra kosten – medisch noodzakelijk)
 • educatieve tijdschrift voor jongeren (Bobo, Taptoe, Okki en National Geographic Junior voor kinderen van 4 tot 18jaar)
 • elastische kousen
 • elektrische epilatie
 • gehoorapparaat (eigen bijdrage tot maximaal € 360,00 per hoortoestel. Maximaal één keer per vijf kalenderjaren)
 • individuele inkomenstoeslag Klik hier
 • kledingslijtage (tot maximaal € 152,00 per jaar)
 • kraamzorg thuis (100% van de eigen bijdrage)
 • lidmaatschap scouting (4 tot 18 jaar)
 • lidmaatschap sport-, hobby-, toneel-, dans-, ballet-, muziek- of zangvereniging (4 tot 18 jaar)
 • muziekschool (4 tot 18 jaar)
 • orthodontie (100% tot maximaal € 2050,00. Vervolgens 75% alleen voor AV-Topverekerden)
 • orthopedische schoenen
 • ouderbijdrage voor schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar)
 • pedicure (tot maximaal € 120,00 per jaar. Alleen bij diabetespatiënten/neurologische aandoeningen)
 • peuterspeelzaal (gratis bezoek voor maximaal 2 dagen per week)
 • plaswekker
 • podotherapie
 • pruik
 • rechtsbijstand
 • Rotterdampas (een korting van € 55,00. U betaalt slechts € 5,00. Voor uw kinderen gratis
 • schoolwerkweken, schoolreisjes en schoolexcursies (4 tot 18 jaar)
 • steunzolen(100% van de eigen bijdrage)
 • tandartskosten(100% van de meest voorkomende verrichtingen voor tandheelkunde)
 • teken- en schilderclub (4 tot 18 jaar)
 • tegemoetkoming zorgkosten voor chronisch zieken en beperkingen
 • thuiszorg (eigen bijdrage)
 • toneelgroepen (4 tot 18 jaar)
 • vakantieweken van een (sport)vereniging (4 tot 18 jaar)
 • vrijwilligersbonus
 • warmtetoeslag
 • woninginrichting
 • woonkostentoeslag (voorhuurders en huiseigenaren) Klik hier
 • ziekenvervoer (100% van de eigen bijdrage)

 

 

Reacties zijn gesloten.