Welkom op de website van de Cliëntenraad te Vlaardingen

Formulierenbrigade

MINIMAX DIERENARTSPRAKTIJK

Voedselbank

Bereken uw recht

Klik op de afbeeldingen op deze pagina als u meer wilt weten. Gebruik verder het menu.

Het Wijkteam

Als het even niet lukt, ga dan naar het wijkteam. Hier vindt u de adressen, de telefoonnummers en de spreekuren van de wijkteams in Vlaardingen.

Schuldhulpverlening

Wanneer u uw eigen financiën niet op orde kunt houden. En u komt daardoor in financiële problemen. Dan kan Stroomopwaarts u helpen. Bel Schuldhulpverlening via telefoonnummer (010) 246 5555

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandig-heden hoge kosten? Kunt u deze kosten niet zelf betalen? Omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Brochure Cliëntenraad Vlaardingen in vreemde talen

De brochure van de Cliëntenraad is vertaald in het Turks, Arabisch en Engels.
Met deze website proberen wij u zo goed mogelijk de weg te wijzen naar alle financiële mogelijkheden, die er binnen de gemeente Vlaardingen zijn voor mensen met een laag inkomen. In eerste instantie is er de bijstandsuitkering. Naast deze uitkering zijn er nog veel extra financiële mogelijkheden voor kinderen en volwassenen. Alleen moet u dit weten. Kijk hiervoor eens naar de websitepagina DE WEGWIJZER. Ook kunt u op deze website allerlei vormen van hulpverlening vinden, als u het op de een of andere manier moeilijk heeft. Kijk hiervoor eens naar de websitepagina WIJKTEAMS.